In

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK R’TIHSTT

HỌ & TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

Ghi chú

Số nội bộ VP

Di động

LÃNH ĐẠO CÔNG TY

I

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1

Đặng Chính Trung

Chủ tịch HĐQT
II

BAN GIÁM ĐỐC

1

Chu Văn Quyền

Tổng GĐ

123

0986.772799


2

Bạch Kim Châu

Phó TGĐ

106

0973.163716
CÁC PHÒNG BAN - PHÂN XƯỞNG - NHÀ MÁY

I

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

02613.544 443

101

FAX: 02613.546 588


Phạm Thị Ánh

TP

102II

PHÒNG KỸ THUẬT - KẾ HOẠCH


105
Huỳnh Ngọc Vân

TP

106

0989.639595


III

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN


107
Nguyễn Văn Hữu

KTT

108

0973.256588


IV

PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA


104
Lê Thanh Huyền

QĐ Phân xưởng

104

0914.147498


V

PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH


Trần Công Yên

QĐ Phân xưởng

104

0978.340149


VI

NHÀ MÁY BẬC TRÊN


Vận hành nhà máy

ĐT: 02612.220085

FAX: 02612.220086
Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 07 Tháng 5 2020 15:31 )